Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на проекти

Description

Description

Разбиране на управление на проекти и дейностите, които съставляват тази област. Познава променливите величини, включени в управлението на проекти, например време, ресурси, изисквания, крайни срокове и реагиране на неочаквани събития.

Връзки

URI на понятието

Status

released