Skip to main content

Show filters

Hide filters

технология за предаване

Description

Description

Технологии, които позволяват предаването на аналогови или цифрови информационни сигнали от точка до точка или от една точка до много точки чрез използването на комуникационни канали или средства за пренос, като оптични влакна, медни проводници или безжични комуникационни канали. Информацията или данните обикновено се предават като електромагнитен сигнал, като радиовълни или микровълни.

URI на понятието

Status

released