Skip to main content

Show filters

Hide filters

селектиране на разплодно стадо

Description

Description

Селектира разплодното стадо съгласно развъдната програма и ако е възможно, преглежда стадото, за да се сведат до минимум известните генетични слабости.

Връзки

URI на понятието

Status

released