Skip to main content

Show filters

Hide filters

електроинженерство и измервателни уреди

Description

Description

Начинът, по който електрическите и контролно-измервателните уреди (КИП) модернизират производствената инфраструктура от проектирането до подготовката на етапа на изпълнение и на самия етап на изпълнение, последвано от следпродажбения сервиз, подобренията, получени чрез използването на електрическите и контролно-измервателните уреди.

URI на понятието

Status

released