Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на набор за тестване на ИКТ

Description

Description

Създава серия от изпитвания за проверка на поведението на софтуера спрямо спецификациите. Тези тестове трябва да се използват по време на последващи изпитвания.

Алтернативен етикет

изпитателен комплект за ИКТ

разработване на инструмент за тестване на ИКТ

разработване на набор за изпитване на ИКТ

разработване на набор за тестване на ИТ

разработване на набори за тестване на ИКТ

разработването на набор за тестване на ИКТ

URI на понятието

Status

released