Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на планиране с акцент върху личността

Description

Description

Използва планиране с акцент върху личността и предоставя социални услуги, чрез които определя какво търсят потребителите на услугите и предоставящите услуги и с какво услугите могат да помогнат в това отношение.

URI на понятието

Status

released