Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на 2D CAD софтуер за обувки

Description

Description

Умее да разчита и интерпретира спецификацията на дизайна, за да прехвърли 3D виртуални модели, компютърно изработени рисунки и ръчно изработени скици в 2D средата на CAD софтуера. Изравнява и работи с цифровизирани матрици. Използва скенери и таблети. Изготвя, коригира и изменя 2D дизайна на всички модели, включително техническите спецификации, за различни типове системи за производство на обувки с 2D CAD системи. Степенува и подготвя влагането. Изготвя технически формуляри.

URI на понятието

Status

released