Skip to main content

Show filters

Hide filters

правилата за хигиена на храните

Description

Description

Набор от национални и международни нормативни актове в областта на хигиената на храните и безопасността на храните, напр. Регламент (ЕО) № 852/2004.

Връзки

URI на понятието

Status

released