Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на сгради

Description

Description

Проектира сгради и обекти за жилищно настаняване в сътрудничество с общностите, клиентите и други специалисти.

Връзки

URI на понятието

Status

released