Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на логистичните нужди

Description

Description

Анализира на логистичните нужди на различните отдели на организационно равнище.

Алтернативен етикет

анализиране на логистичните потребности

URI на понятието

Status

released