Skip to main content

Show filters

Hide filters

докладване на показанията на измервателни уреди за комунални услуги

Description

Description

Изготвя доклади за резултатите от показанията на измервателни уреди за комунални услуги за доставчика, както и за клиентите, от които са получени резултатите.

URI на понятието

Status

released