Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер за текстообработка

Description

Description

Използва компютърни софтуерни приложения за съставяне, редактиране, форматиране и отпечатване на всякакви видове материали в писмен вид.

Връзки

URI на понятието

Status

released