Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на данни от изпитвания

Description

Description

Тълкува и анализира данните, събрани по време на изпитването, за да формулират заключения, нови идеи или решения.

Връзки

URI на понятието

Status

released