Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на информационни услуги посредством метрика

Description

Description

Използва биометрични данни, уеб метрия и уеб метрика за оценка на информационни услуги.

Връзки

URI на понятието

Status

released