Skip to main content

Show filters

Hide filters

Подкрепяне на другите

Description

Description

Насочва или подпомага по-малко опитни или по-малко компетентни хора и предоставя подкрепа на хора в затруднено положение.

Алтернативен етикет

предоставяне на подкрепа на другите

услужливост

подкрепя другите

URI на понятието

Status

released