Skip to main content

Show filters

Hide filters

енергийна ефективност

Description

Description

Информационно поле относно намаляването на консумацията на енергия. Тя обхваща изчисляването на потреблението на енергия, предоставянето на сертификати и мерки за подпомагане, пестенето на енергия чрез намаляване на потреблението, насърчаването на ефективното използване на изкопаеми горива и поощряването на използването на възобновяема енергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released