Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на размножаване на растения

Description

Description

Провежда дейности по размножаване, като прилага подходящи методи на размножаване, например присадени калеми или генеративно размножаване, като отчита вида на растението. Упражнява контрол върху разпространението, като вземат предвид последователността и условията, които се изискват за конкретния вид растения.

Връзки

URI на понятието

Status

released