Skip to main content

Show filters

Hide filters

развиване на образователни дейности

Description

Description

Изготвя речи, дейности и семинари за насърчаване на достъпа и разбирането на процесите на художественото творчество. Те може да са свързани с определено културно и художествено събитие, например шоу или изложба или с конкретна дисциплина (театър, танци, рисуване, музика, фотография и др.). Осъществява връзка с авторите, творците и хората на изкуството.

Връзки

URI на понятието

Status

released