Skip to main content

Show filters

Hide filters

интегриране на размери в архитектурен проект

Description

Description

Интегрира измервания, направени в обекти или включени в проекти, в идейната концепция и подготовката на архитектурни проекти. Интегрира различни решения, например противопожарна безопасност, акустика и физика на строителството.

URI на понятието

Status

released