Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на финансовите показатели на дружество

Description

Description

На базата на доклади, финансови отчети и външна информация на пазара анализира резултатите от дейността на дружеството във финансово отношение с цел да се определят действия за подобряване, които биха могли да увеличат печалбата.

Връзки

URI на понятието

Status

released