Skip to main content

Show filters

Hide filters

обсъждане на историята на заболяването на ползвател на здравни услуги

Description

Description

Задава въпроси на ползвателя на здравни услуги относно здравословното му състояние и физическото му здраве и желаните резултати, които трябва да бъдат постигнати чрез предложената терапия, както и относно спазването на предписаното лечение.

URI на понятието

Status

released