Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на машинно оборудване

Description

Description

Наблюдава и слуша работата на машината с цел откриване на неизправности. Обслужва, ремонтира, настройва и изпитва машини, части и оборудване, които работят предимно въз основа на механични принципи. Поддържа и ремонтира превозни средства, предназначени за превоз на товари, пътници, земеделие и озеленяване.

Връзки

URI на понятието

Status

released