Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

финансови пазари

Description

Description

Финансовата инфраструктура, която позволява търгуването с ценни книжа, предлагани от фирми и физически лица, се урежда от регулаторни финансови рамки.

Връзки

URI на понятието

Status

released