Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на компютърен анализ на геотехнически структури

Description

Description

Използва специализирани цифрови бази данни и извършва анализи с помощта на компютър на геотехнически структури.

Връзки

URI на понятието

Status

released