Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на производствените нововъведения

Description

Description

Следи параметрите за наблюдение на производството, развитието и разходите в своята област на контрол.

URI на понятието

Status

released