Skip to main content

Show filters

Hide filters

мониторинг на ефективността на системата

Description

Description

Измерва надеждността и функционирането на системата преди, по време и след включване на компоненти и по време на експлоатацията и поддръжката на системата. Избира и използва инструменти и техники за наблюдение на ефективността, например специален софтуер.

Алтернативен етикет

измерване на надеждността на системата

използване на техники за измерване на ефективност

мониторинг на ефективността на системи

мониторинг на регистрирането в системата

мониторинг на ефективността на системите

мониторинг на системата

URI на понятието

Status

released