Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на одит

Description

Description

Организира системно проучване на книги, сметки, документи и ваучери, за да установи до каква степен финансовите отчети дават вярна и точна представа, и за да гарантира, че счетоводните книги са правилно поддържани съгласно законовите изисквания.

URI на понятието

Status

released