Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверяване на отпечатани материали

Description

Description

Проверява дали отпечатването е задоволително, като прилага различни методи, например визуална проверка, спектрофотометри или денситометри. Проблемите, които могат да възникнат, включват грешни отчитания или промяна на цвета.

URI на понятието

Status

released