Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на стандартите за качество в здравната практика

Description

Description

Прилага стандарти за качество във връзка с управлението на риска, процедури за безопасност, обратна връзка от пациентите, скрининг и медицински изделия в ежедневната практика съгласно признатите стандарти от националните професионални сдружения и органи.

Връзки

URI на понятието

Status

released