Skip to main content

Show filters

Hide filters

спецификации на анодно оксидиране

Description

Description

Различните спецификации, използвани в процеса на анодно оксидиране, три от които са видове алуминиево анодно оксидиране (анодно оксидиране на хромова киселина, анодно оксидиране на сярна киселина и анодно оксидиране на сярна киселина с твърдо покритие), но също и видове без алуминий, като анодно оксидиране на фосфорна киселина, анодно оксидиране на органични киселини, плазмено електролитно окисление и боратна, и тартратна баня.

Алтернативен етикет

спецификации на елоксиране

URI на понятието

Status

released