Skip to main content

Show filters

Hide filters

канален маркетинг

Description

Description

Стратегии и практики, включително продажби на канали, които включват пряко и косвено разпространение на продуктите чрез партньорите, за да могат продуктите да се доставят на крайния потребител.

URI на понятието

Status

released