Skip to main content

Show filters

Hide filters

активно лечение

Description

Description

Видовете грижи, прилагани при пациенти с кратка и критична последователност от заболявания, като например травма или възстановяване след хирургична операция.

URI на понятието

Status

released