Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на електроенергийни системи

Description

Description

Изгражда генериращи станции, разпределителни станции и системи и електропреносни линии за получаване на енергия и нови технологии, където е необходимо. Използва високотехнологично оборудване, научни изследвания, поддръжка и ремонт, за поддържането на тези системи. Изготвя по-нататъшно проектиране и планиране на разположението на сградите, които трябва да бъдат построени.

URI на понятието

Status

released