Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на законодателството в областта на здравеопазването

Description

Description

Спазва регионалното и националното законодателство в областта на здравеопазването, което урежда отношенията между доставчиците, платците, продавачите в здравния сектор и пациентите, както и предоставянето на здравно обслужване.

Връзки

URI на понятието

Status

released