Skip to main content

Show filters

Hide filters

мисловни умения и компетентности

Description

Description

Умения и компетентности, свързани със способността за използване на умствените процеси на събиране, концептуализиране, анализиране, обобщаване и/или оценяване на информация, събрана или генерирана от наблюдение, опит, размисъл, доводи или общуване. Те включват способността за оценка и използване на информация от различен вид за планиране на дейности, постигане на цели, решаване на проблеми, справяне с въпроси и изпълнение на сложни задачи по рутинни и новаторски начини.

URI на понятието

URI на понятието

http://data.europa.eu/esco/skill/T2

Status

obsolete