Skip to main content

Show filters

Hide filters

студено коване

Description

Description

Металообработващ процес на коване, при който горещият метал е точно под своята температура на рекристализация, тъй като е в процес на охлаждане и втвърдяване след отливането.

URI на понятието

Status

released