Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на актуални професионални знания

Description

Description

Редовно посещава учебни семинари, чете професионални публикации, активно участва в професионални сдружения.

Връзки

URI на понятието

Status

released