Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране на събития

Description

Description

Планира програми, дневен ред, бюджети и услуги на дадено събитие в съответствие с изискванията на клиентите.

URI на понятието

Status

released