Skip to main content

Show filters

Hide filters

съхранение на данни

Description

Description

Физически и технически концепции за това как се организира съхранението на цифрови данни в специфични схеми, както локално, например твърди дискове и памети с произволен достъп (RAM), така и дистанционно, чрез мрежа, интернет или „облак“.

Връзки

URI на понятието

Status

released