Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на производството на енергия от биогаз

Description

Description

Извършва оценка на потенциала за генериране на биогаз от отпадъчни материали. Извършва стандартизирано проучване с цел да определи общите разходи за собственост, както и предимствата и недостатъците на използването на този вид енергия, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released