Skip to main content

Show filters

Hide filters

взаимодействие с публиката

Description

Description

Откликва на реакциите на публиката и я включва в конкретното представление или общуване.

URI на понятието

Status

released