Skip to main content

Show filters

Hide filters

създаване на специфичен интериорен дизайн

Description

Description

Разработва концептуален интериорен дизайн, който да съответства на цялостния облик на стаята(ите), в съответствие със стандартите за качество, за които е постигнато съгласие. Придържа се към поръчката на клиента за домашното пространство или концепцията за артистична продукция, като например филм или театрална постановка.

URI на понятието

Status

released