Skip to main content

Show filters

Hide filters

насочване, навигация и контрол

Description

Description

Инженерната дисциплина, която се занимава с проектирането и разработването на системи, които могат да контролират движението на автомобили, кораби, космически и въздухоплавателни средства. Включва контрол на траекторията на превозното средство от настоящото му местоположение до определената цел, както и на скоростта на превозното средство и надморската височина.

URI на понятието

Status

released