Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на полево изследване

Description

Description

Участва в полеви изследвания и оценка на държавни и частни земи и води.

URI на понятието

Status

released