Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на недвижими имоти

Description

Description

Изследва и оценява земята и сградите за целите на изчисляване на цената им.

URI на понятието

Status

released