Skip to main content

Show filters

Hide filters

адаптиране на преподаването към целевата група

Description

Description

Инструктира учащите се по най-подходящия начин относно учебния контекст или възрастовата група, например официален и неофициален учебен контекст и обучение на връстници в сравнение с обучение на деца.

URI на понятието

Status

released