Skip to main content

Show filters

Hide filters

контролиране на оборудване за третиране на отпадъци

Description

Description

Контролира експлоатацията на оборудването за третиране и обезвреждане на опасни или безвредни отпадъци, за да се гарантира, че то е функционално, че се спазват изискванията на законодателството и се правят проверки за неизправности.

URI на понятието

Status

released