Skip to main content

Show filters

Hide filters

архивиране на научна документация

Description

Description

Съхранява документи, например протоколи, резултати от анализи и научни данни като използват системи за архивиране, за да дадат възможност на учените и инженерите да вземат под внимание методи и резултати от предишни изследвания в техните изследвания.

URI на понятието

Status

released