Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценка на екологичния отпечатък на превозно средство

Description

Description

Оценява екологичния отпечатък на превозни средства и използва различни методи за анализ на емисиите на парникови газове, като например емисиите на въглероден диоксид.

Връзки

URI на понятието

Status

released