Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на оптични системи

Description

Description

Проектира и разработва оптични и образни системи, продукти и компоненти, например лазери, микроскопи, оптични влакна, камери и системи за магнитно-резонантно изобразяване (МРИ).

Връзки

URI на понятието

Status

released